girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich:
 
"Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
 
Wspomnienie o Autorach dzieła
============================
 
Wstęp

Ikonografia
dotycząca
BOGA
Ku Bogu
w zachwycie
Ikonografia
dotycząca
MARYI
Piety
Ikonografia
dotycząca
ANIOŁÓW
Ikonografia
dotycząca
ŚWIĘTYCH

Kalwarie
i Góry Krzyży
Kalendarz
świętych i świąt
Kościoły
w Polsce
Kościoły
w świecie
Myśli świętych
==========

i ludzi wiary
Ikonografia
Różańca
Miejsca Pamięci
Nekropolie Upamiętnienia
Osób zasłużonychkontakt:


Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com

 
__________________________________


Przeglądając tę stronę internetową zgadzasz się na stosowanie przez nią plików 'cookies'. Dowiedz się więcej klikając tutaj:

Dowiedz się więcej na temat 'cookies'*****


Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016