girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

 girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
Myśli Świętych i Błogosławionych
czyli
Ku Zbawieniu
girlandagirlandagirlandagirlanda

wybór i opracowanie
Jan Nitecki
 
SŁOWO WSTĘPNE

Ku cnotom i wartościom
BÓG BOJAŹŃ  BOŻA  I  POBOŻNOŚĆ

CIERPIENIE

CIERPLIWOŚĆ

CHRZEŚCIJAŃSTWO I JEGO POSTAWY

CHWAŁA

CNOTY LUDZKIE

CZŁOWIEK I ETAPY JEGO ŻYCIA

CZYSTOŚĆ I NIEWINNOŚĆ

DOBRE UCZYNKI
DOBRO I DOBROĆ DOSKONAŁOŚĆ
DUCH ŚWIĘTY DUSZA
DZIECKO EUCHARYSTIA
EWANGELIZACJA GODNOŚĆ I HONOR
JAŁMUŻNA I HOJNOŚĆ JEZUS CHRYSTUS
KAPŁAŃSTWO KOŚCIÓŁ
KRZYŻ ŁAGODNOŚĆ
ŁASKA BOŻA MAŁŻEŃSTWO
MATKA BOŻA MĄDROŚĆ I ROZTROPNOŚĆ
MĘSTWO I ODWAGA MIŁOSIERDZIE BOŻE
MIŁOSIERDZIE LUDZKIE MIŁOŚĆ
MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO MIŁOŚĆ BOGA
MODLITWA MODLITWY ZA INNYCH
MSZA ŚWIĘTA NADZIEJA
NIEBO, RAJ OFIARY I POŚWIĘCENIA
OPATRZNOŚĆ BOŻA I ANIOŁY PIĘKNO
PISMO ŚWIETE, EWANGELIA POKORA
POKÓJ POKUTA
POSŁUSZEŃSTWO POWOŁANIE
PRACA I OBOWIĄZKI PRAWDA
PRZEBACZENIE I ZGODA PRZECIWNOŚCI ŻYCIA I UTRAPIENIA
PRZYJAŹŃ RADOŚĆ
RADY I UWAGI DLA WIERZĄCYCH RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ
RODZINA I JEJ CZŁONKOWIE SKRUCHA I ŻAL
SPOWIEDŹ I NAWRÓCENIE SPRAWIEDLIWOŚĆ
SUMIENIE SZCZĘŚCIE
ŚMIERĆ ŚWIĘTOŚĆ
UBÓSTWO UFNOŚĆ
UMARTWIENIE I POST UŚMIECH I WESOŁOŚĆ
WDZIĘCZNOŚĆ WIARA
WIECZNOŚĆ WIERNOŚĆ
WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE WOLA BOŻA
WOLNOŚĆ I WOLNA WOLA WYCHOWANIE
WYTRWAŁOŚĆ ZBAWIENIE
ŻYCIE ŻYCIE ZAKONNE

Mroki grzechu
BEZBOŻNOŚĆ BLUŹNIERSTWO
BŁĘDY ŻYCIOWE CHCIWOŚĆ I BOGACENIE
EGOIZM GŁUPOTA I NIEROZSĄDEK
GNIEW I ZŁOŚĆ GRZECH I LUDZIE GRZESZNI
GRZECHY RÓŻNE KŁAMSTWO
KRADZIEŻ I OSZUSTWO LENISTWO I BEZCZYNNOŚĆ
ŁAKOMSTWO I OPILSTWO NAŁOGI  I WADY LUDZKIE
NIESPRAWIEDLIWOŚĆ I KRZYWDA NIEWDZIĘCZNOŚĆ
NIEZGODA I KŁÓTNIA OBŁUDA I FAŁSZ
OBMOWA I OSZCZERSTWO OBRAZA I SZYDERSTWO
PIEKŁO POCHLEBSTWO I POCHWAŁY
POKUSY POŻĄDANIA I ZŁE NAMIĘTNOŚCI
PYCHA I PRÓŻNOŚĆ RADY KU POPRAWIE
ROZPUSTA I NIECZYSTOŚĆ SKĄPSTWO
SZATAN I DIABŁY UWAGI DLA GRZESZĄCYCH
WINA - KARA - SĄD WROGOŚĆ I NIENAWIŚĆ
ZAZDROŚĆ I ZAWIŚĆ ZBRODNIE I WOJNY
ZEMSTA I MŚCIWOŚĆ ZŁO I LUDZIE ŹLI
ZNIECHĘCENIE I OBOJĘTNOŚĆ
 
kontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl
 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016