girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
 
 
MIEJSCA PAMIĘCI
  w Polsce
U - Ż
 
girlandagirlandagirlandagirlanda
 

 
 • Wadowice
 • Wambierzyce
 • Warszawa
Warszawa - Zabytki budowlane, historyczne i muzealne:
Warszawa - Miasto z krwi i potu
Warszawa - Syrenka Warszawska - Herb Stolicy
Warszawa - Barbakan
Warszawa - Pałac Królewski w Warszawie
Warszawa - Pałac Królewski w Wilanowie
Warszawa - Budynek Sejmu Rzeczpospolitej Polski
Warszawa - Kolumna Zygmunta III Wazy
Warszawa - Muzeum Narodowe
Warszawa - Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Warszawa - Muzeum Powstania Warszawskiego
Warszawa - Sakralia w Muzeum Narodowym
Warszawa - Pałac Prezydencki i tablice pamiątkowe obok
Warszawa - Pałac Saski
Warszawa - Pałac Kultury i Nauki
Warszawa - Pałac Borchów (Pałac Arcybiskupi)
Warszawa - Pałac Branickich
Warszawa - Pałac Krasińskich
Warszawa - Pałac Paca
Warszawa - Pałac Rembielińskiego
Warszawa - Pałac Uruskich (Czetwertyńskich)
Warszawa - Pałac Ministerstwa Skarbu
Warszawa - Pałac Ślubów
Warszawa - Pałacyk Dziewulskich (dziś: Ambasada Bułgarii)
Warszawa - Rynek Starego Miasta
Warszawa - ul. Próżna 14 - Kamienica Pamięci Żydów
Warszawa - Foksal - Dom 'Króla Czekolady'
Warszawa - Kamienica 'Pod Gigantami'
Warszawa - Kamienica Władysława Ławrynowicza
Warszawa - Brama Główna Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa - Budynek Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Warszawa - Bułgarski Instytut Kultury
Warszawa - Wiadukt Stanisława Markiewicza
Warszawa - Zegar słoneczny
Warszawa - Pomniki, tablice i miejsca zasłużonych:
Warszawa - Krzyż Papieski na Placu Józefa Piłsudskiego
Warszawa - Ławeczka z Bezdomnym Jezusem
Warszawa - Grób Nieznanego Żołnierza
Warszawa - Bazylika Świętego Krzyża - miejsca zasłużonych
Warszawa - Pochowani w Bazylice św. Jana Chrzciciela
Warszawa - Statua MB na pamiątkę zwycięstwa 1683 r.
Warszawa-Boernerowo - Pomnik MB z Dzieciątkiem
Warszawa - Figura MB k. Ko. Narodzenia NMP
Warszawa - Miejsce Pamięci przy Ko. św. Antoniego (Reformatów)
Warszawa - Pomnik św. Ambrożego przy Ko. św. Karola Boromeusza
Warszawa - Pomnik św. Barbary z  XVI w.
Warszawa - Pomnik św. Andrzeja Boboli przed Ko. Andrzeja Boboli
Warszawa - Kościół pw. św. Jacka - miejsca zasłużonych
Warszawa - Ściana Kościoła św. Stanisława Kostki
Warszawa - Pomnik św. Jana Bosco k. Bazyliki NSPJ
Warszawa - Tablica na Bazylice NSPJ - Pomordowanym Salezjanom
Warszawa - Tablice Pamięci na Ko. MB Loretańskiej
Warszawa - Miejsce Pamięci przy Kościele św. Karola Boromeusza
Warszawa-Marysin Wawerski - Pk bł. Marii Angeli Truszkowskiej
Warszawa - Pomnik Piotra Skargi k. Ko. św. Stanisława BM
Warszawa - Popiersie św. Andrzeja Boboli w ko. MB Łaskawej
Warszawa - Pomnik Nike
Warszawa - Pomnik Mikołaja Kopernika
Warszawa - Pomnik Adama Mickiewicza
Warszawa - Pomnik Bolesława Prusa
Warszawa - Pomnik Marii Konopnickiej w Ogrodzie Saskim
Warszawa - Pomnik ks. Ignacego Skorupki
Warszawa - Pomnik Danuty Siedzikówny 'Inki'
Warszawa - Pomnik Jana Kilińskiego
Warszawa - Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu jego imienia
Warszawa - Pomnik Romana Dmowskiego
Warszawa - Pomnik Wojciecha Korfantego
Warszawa - Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie
Warszawa - Pomnik Armii Krajowej i Pols. Państwa Podziem.
Warszawa - Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK
Warszawa - Pomnik Braterstwa Broni Polsko-Kanadyjskiego
Warszawa - Pomnik Lotnika
Warszawa - Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r.
Warszawa - Pomnik ks. Jana Twardowskiego
Warszawa - Tablice pam. ks. Jana Twardowskiego u Sióstr Wizytek
Warszawa - Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego
Warszawa - Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie (ul. Kościelna)
Warszawa-Boernerowo - Pomnik Ignacego Boernera
Warszawa - Pomnik Partyzanta
Warszawa - Pomnik Powstania Warszawskiego
Warszawa - Pomnik Węgrów wspierających Powst. Warsz.
Warszawa - Pomnik Rzezi Wołyńskiej
Warszawa - Pomnik Stefana Starzyńskiego
Warszawa - Pomnik Janusza Korczaka przy Pałacu Kultury
Warszawa - Pomnik Stanisława Jankowskiego 'Agatona'
Warszawa - Pomnik bł. kard. Stefana Wyszyńskiego
Warszawa - Pomnik Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego
Warszawa - Pomnik Jana Olszewskiego przed URM
Warszawa - Pomnik Wspólnego Męczeństwa Żydów i Polaków
Warszawa - Pomnik 'Solidarności'
Warszawa - Pomnik 'Electio Viritim'
Warszawa - Pomnik Charles'a de Gaulle'a
Warszawa - Pomnik Ronalda Reagana
Warszawa - Pomnik Inca Garcilaso de la Vega
Warszawa - Pomnik Ofiarom World Trade Center w Nowym Jorku
Warszawa - Rondo Zgrupowania AK 'Radosław'
Warszawa - Tablica Ignacego Paderewskiego w kt. Jana Chrzciciela
Warszawa - Tablice przy Placu Józefa Piłsudskiego
Warszawa - Tablice na domu przy ul. Karowej 14/16
Warszawa - Tablica ku czci Grzegorza Przemyka
Warszawa - Izba Pamięci Generała Kuklińskiego
Warszawa - Tablice na ul. Foksal 16
Warszawa - Tablice na Krakowskim Przedmieściu 66
Warszawa - Tablice zamieszkania J. Tuwima i K. Leskiego
Warszawa - Tablica zamieszkania Stanisława Moniuszki
Warszawa - Tablica zamieszkania Tadeusza Sygietyńskiego
Warszawa - Tablica Stanisława Moniuszki na Dworcu Centralnym
Warszawa - Tablica na Dworcu Gdańskim PKP
Warszawa - Tablica na Wydz. Socjologii UW
Warszawa - Tablica Pamiątkowa Jacka Kuronia
Warszawa - Parki
Warszawa - Wystawy, murale
 • Wąchock
 • Włocławek
Wrocław - Zabytki budowlane, muzea
Wrocław - Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław - Akademia Sztuk Pięknych - Rektorat
Wrocław - Panorama Racławicka
Wrocław - Budynek Urzędu Wojewódzkiego
Wrocław - Dworzec Główny PKP
Wrocław - Domek Miedziorytnika
Wrocław - Kamienice 'Jaś i Małgosia'
Wrocław - Plac Solny
Wrocław - Hala Targowa na ul. Piaskowej 17
Wrocław - Spółdzielczy Dom Handlowy 'Feniks'
Wrocław - Mosty Pomorskie
Wrocław - Fontanna-pomnik: 'Walka i Zwycięstwo'
Wrocław - Fontanna 'Szermierz'
Wrocław - Fontanna 'Zdrój'
Wrocław - Skwer Wrocławianek
Wrocław - Park Juliusza Słowackiego
Wrocław - Pomniki, tablice pamięci, wystawy
Wrocław - Kolumna Chrystusa Króla k. Kat. św. Jana Chrzciciela
Wrocław - Kolumna MB k. Ko. św. Maurycego z ok. XIX w.
Wrocław - Statua MB z Dzieciątkiem k. Kat. św. Jana Chrzciciela
Wrocław - Pomnik św. Jadwigi Śląskiej k. Mostu Tumskiego
Wrocław - Pomnik św. Jana Chrzciciela k. Mostu Tumskiego
Wrocław - Pomnik św. Piotra k. Ko. Piotra i Pawła
Wrocław - Pomnik św. Jana Bożego k. Ko. Bonifratrów
Wrocław - Pomnik św. Jana XXIII k. Ko. MB "na Piasku"
Wrocław - Pomnik ludobójstwa Ormian k. Ko. św. Wojciecha
Wrocław - Pomnik Zesłańcom Sybiru k. Ko. św. Bonifacego
Wrocław - Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Wrocław - Pomnik Ofiar Stalinizmu
Wrocław - Pomnik Pomordowanych na Kresach
Wrocław - Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego
Wrocław - Pomnik Bolesława Chrobrego
Wrocław - Pomnik z 1922 'Poległym Nauczycielom i Uczniom'
Wrocław - Pomnik kard. Bolesława Kominka k. Mostu Tumskiego
Wrocław - Pomnik Michała Archanioła
Wrocław - Pomnik Albrechta Dürera

Wrocław - Pomnik Angelusa Silesiusa
Wrocław - Pomnik Ignacego Paderewskiego
Wrocław - Pomnik Karla Heinricha Klingerta
Wrocław - Pomnik Mikołaja Kopernika
Wrocław - Pomnik Aleksandra Fredry
Wrocław - Dąb Pamięci ku czci Józefa Owsińskiego
Wrocław - Pomnik Dietricha Bonhoeffera
Wrocław - Pomnik Xawerego Dunikowskiego
Wrocław - Pomnik 'Alegoria Rybołówstwa'
Wrocław - Pomnik 'Ku czci Zwierząt Rzeźnych'
Wrocław - Tablica Prawdy 'Spod Znaku Rodła' na Ko. św. Marcina
Wrocław - Tablica poświęcona Aleksandrze Natalli-Świat
Wrocław - Pomnik Wrocławianki przed Galerią Dominikańską
Wrocław - Pomnik Anonimowego Przechodnia
Wrocław - Wystawa ikon Br. Marcina Świądera (maj 2023)
Wrocław - Wystawa 'Dni Odry' (maj 2023)
 • Zamość
 • Zawiercie
 • Zduńska Wola
 • Żywiec
   


kontakt:
Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com

 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016