girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
Kościoły Zielonej Góry
i Województwa Lubuskiego
girlandagirlandagirlandagirlanda
kontakt:

Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com

 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016