girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

Wstęp

Ikonografia
dotycząca
BOGA
Ku Bogu
w zachwycie
Ikonografia
dotycząca
MARYI
Piety
Ikonografia
dotycząca
ANIOŁÓW
Ikonografia
dotycząca
ŚWIĘTYCH

Kalwarie
i Góry Krzyży
Kalendarz
świętych i świąt
Kościoły
w Polsce
Kościoły
w świecie
Myśli
świętych
Wesoło
o świętych
Nekropoliekontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl
 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016