girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Myśli Ludzi Wiary
girlandagirlandagirlandagirlanda


Teofil Janicki:
Aforystyczne A, B, C...
Stanisław Jarzyna: Alfabet Złotych Myśli (opr. Jan Nitecki)
Anna Kamieńska:
Alfabet Myśli Anny Kamieńskiej
Jan Nitecki: Lilie w pokrzywach, czyli aforyzmy moralne
kontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl
 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016