girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

 
girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
 
PIETY
girlandagirlanda

   
strona główna Aneksu

Pieta I (2 Postacie) (ponad 400) - cz. 1 - cz. 2 - cz. 3 - cz. 4

Pieta II (w Grupie Ukrzyżowania) - cz. 1 -

Pieta III (twórczość ludowa, dewocjonalia)

Pieta IV (kopie – Internet, ilustracje, widokówki)

Skróty stosowane w tekście:


baz. – bazylika;
bł. – błogosławiony, -a;
bn – baner;
bp – biskup; 
dK – doktor Kościoła
drew. – drewniany (kościół);
fg – figura; 
fk – fresk;
GU – Grupa Ukrzyżowania;
JChr – Jezus Chrystus; 
kam. – kamienna (figura); 
k. –kapłan;  
kd – kapliczka domkowa (duża);
kl – kolegiata;
ko – kościół; 
kp – kaplica;
kop. – kopia;
kr – krzyż; 
kt – katedra; 
m. – męczennik, -ca;
MB – Matka Boska; 
moz. – mozaika;
muz. – muzeum; 
NMP – Najświętsza Maria Panna; 
NSM – Niepokalane Serce Maryi; 
NSPJ – Najświętsze Serce Pana Jezusa;
ob. – obraz; 
pap. – papież; 
pch – polichromia;
pk – pomnik; 
pł. – płaskorzeźba;  
pp – popiersie; 
przyd. – przydrożna (kapliczka);
sankt. – sanktuarium; 
sł. B. – Sługa Boży, -a; 
św. – święty, -a;
wiz. – wizerunek; 
WNMP – Wniebowzięcia NMP;
wt – witraż; 
z. – zakonnik, -ca.

Oznaczenia województw:

DLN – dolnośląskie;
LBL – lubelskie;
LBU – lubuskie; 
ŁDZ – łódzkie;  
MAŁ – małopolskie;
MAZ – mazowieckie;
PDK – podkarpackie;
PDL – podlaskie;
POM – pomorskie; 
ŚLS – śląskie;
ŚWK – świętokrzyskie;
WMZ – warmińsko - mazurskie;
WLK – wielkopolskie;
ZPM – zachodniopomorskie

 
kontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl
 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016