girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
 
NEKROPOLIE
girlandagirlandagirlandagirlanda
 
znicz
Requiescant in pace
girlandagirlandagirlanda


Cmentarze zagraniczne (różne) oraz:
Cmentarze polskie poza granicami Polski
Cmentarze polskie w kraju:
  • Krynica
  • Łódź
  • Warszawa

  • Zakopane
Miejsca pamięci:
kontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl
 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016