girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

 
girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
Kościoły i Sanktuaria
w świecie
girlandagirlandagirlandagirlanda


ALBANIA
AUSTRIA
BELGIA
BOŚNIA i HERCEGOWINA
BUŁGARIA
CHORWACJA
CZARNOGÓRA
CZECHY
FRANCJA
GRECJA
GRUZJA
A - G
HISZPANIA
KANADA
LITWA
LUKSEMBURG
ŁOTWA 
MALTA
MEKSYK
MONAKO
H - M
NIEMCY
NORWEGIA
PORTUGALIA
SŁOWACJA
STANY ZJEDNOCZONE
SZWAJCARIA
SZWECJA
TUNEZJA
TURCJA
UKRAINA
N - U
WĘGRY
WIELKA BRYTANIA
WŁOCHY
ZIEMIA ŚWIĘTA
W - Z


kontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl
 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2017