girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
Kościoły, Cerkwie
i Sanktuaria
w Polsce
girlandagirlandagirlandagirlanda   


W opisie niektórych kościołów znajdują się nieaktualne linki do dzieła
Marii i Jacka Łempickich "Święci w Polsce i ich kult w świetle historii".
Aktualny link do tegoż dzieła znajduje się tutaj i z niego proszę korzystać:
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/


kontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl
 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016